استخدام دستیار دندانپزشک در مطب دندانپزشکی واقع در استان هرمزگان