بازی‌هایی که باید می‌بردیم را بردیم/ برنامه ویژه‌ای برای فینال داریم