احتمال ابتلا به تب مالت با مصرف شیر و پنیر سنتی وجود دارد