تجمع یمنی‌ها در ساحل برای استقبال از «کشتی نجات» ایران