قیمت میوه و سبزی در تهران/ هر کیلو زردآلو ترکیه‌ای 35 هزار تومان