چند خبر کوتاه از اداره اوقاف و امور خیریه استان مرکزی