استقبال مردم از رئیس جمهور در مذاکرات هسته‌ای موثر است!