72 درصد از کاربران به جایگزینی دفترچه‌های تامین اجتماعی با سیم‌کارت‌های رایتل پاسخ مثبت دادند