بلندگوی استادیوم یادگار امام تبریز به‌ چه مراسمی دعوت‌کرد؟