والنسیا به لیگ قهرمانان فصل بعد صعود کرد/سقوط ایبار قطعی شد