مددجویان تحت پوشش کمیته امداد به یادمان های دوران دفاع مقدس اعزام می شوند