تیپ جالب عوامل فیلم ناهید در مراسم فرش قرمز کن +تصویر