باور حل مشکلات با توافق ایران و آمریکا ساده‌لوحی است