استخدام کمک حسابدار در گروه صنعتی لینا واقع در استان آذربایجان شرقی