توربین‌های بادی بدون پره، هزینه‌ تولید انرژی را کاهش می‌ دهند