معاون توسعه منابع انسانی استاندار: نیروهای مازاد دستگاه های اجرایی ایلام ساماندهی شوند