گزارش تصویری/جشنواره ملی زیبایی اسب اصیل ترکمن در بجنورد