بحران فیفا، واتیکان و اتحادیه اروپا برای رژیم صهیونیستی