مناظره قدیری ابیانه و زیباکلام پیرامون مذاکرات لوزان در دانشگاه شیخ مفید - قم / عکس: محمدرضا جباری