آماده‌باش العبادی به بسیج‌مردمی برای‌آزادسازی‌الانبار