مردم و مسئولان برای برگزاری باشکوه مراسم روز الیگودرز همکاری کنند