شهریاری: نگفتم داوری از پیش تعیین شده بود/ ما سوال داریم