مهلت ارسال آثار به جشنواره مد و لباس «ديبا» تمديد شد