هواووی گوشی نکسوس خود را مبتنی بر Mate 8 تولید می کند