اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی پایه هفتم دبیرستان ماندگار البرز اعلام شد