شلیک توپچی‌ها به رویاهای شیاطین سرخ/ آرسنال در رتبه سوم باقی ماند