عدم‌‌ حمایت مسئولان روند تولید برخی واکسن‌ها را متوقف می‌کند