وظیفه‌ مخابرات این است که اول به فکر سرویس‌دهی به مردم باشد و بعد تقسیم سود