همایش آشنایی با علوم هوانوردی در دانشگاه آزاد نجف‌آباد برگزار شد