استخدام کارت پخش کن و تایپیست در تهران ۲۸ اردیبهشت ۹۴