بروزرسانی روز اول بازی The Witcher 3 حتی برای نسخه‌های غیرقانونی نیز منتشر می‌ شود