تساوی فان‌خال و ونگر/شانس صعود مستقیم منچستر به لیگ قهرمان به حداقل رسید