منچستر یونایتد ۱-۱ آرسنال؛ تثبیت جایگاه سومی، دستاورد آرسنال از اولدترافورد