سه دوچرخه سوار آذربایجان غربی عازم مشهد مقدس و مرقد امام راحل شدند