مسابقات قهرمانی وزنه برداری لیفت قدرتی در سامان برگزار شد