بانوی طلایی تیراندازی جهان: مسابقات جهانی ترکیه نسبت به گذشته سطح بالاتری داشت