برپایی نمایشگاه ایران در قرقیزستان با محوریت خراسان شمالی