فرماندار جهرم: پیگیری حمله به مطهری در برکناری‌ام بی‌تاثیر نبود