بررسی گزارش عملکرد جمعیت هلال احمر در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس