عملیات بهسازی در 15 محوراصلی کهگیلویه وبویراحمد اجرا شد