تکذیب تلاش جهانگیری برای تغییر وزرای صنعت و ورزش/معاون اول رییس جمهور مخالف تغییرات کابینه است