مقر فرماندهی عملیات در الانبار در کنترل داعش/ ورود تروریست‌ها به بخش غربی الرمادی