تغییر زمان کنفرانس خبری سرمربیان پرسپولیس و الهلال / دوشنبه؛ آخرین تمرین پرسپولیس و الهلال در ورزشگا