افتتاح زمین چمن فوتبال ارومیه با حضور معاون وزیر ورزش