جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد شهرکرد برگزار شد