اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در غیاب کریم باقری