برگزاری جشنواره “بازی پروانه ها” ویژه دانش آموزان پیش دبستانی در استان البرز