مایکروسافت: تکنولوژی ظرفیت حافظه انسان‌ها را کمتر کرده است