نماینده پارلمان افغانستان از حمله طالبان جان سالم به در برد