ارتش سوریه یک نقطه راهبردی در نزدیکی فرودگاه دیرالزور را بازپس گرفت